Obchodní podmínky

srp, 14 2023

Všeobecné obchodní podmínky

Podrobné všeobecné obchodní podmínky pro využívání služeb a nabídek na webové stránce Thajské Masáže Mio. Tato část poskytuje návštěvníkům webu detailní a rozsáhlý přehled o pravidlech a regulacích, která se vztahují na využívání služeb masážního salónu. Zahrnuje předpisy týkající se rezervací, zrušení, ochrany osobních údajů, právních závazků a dalších důležitých aspektů podnikání. Každý zákazník je povinen se s těmito podmínkami seznamovat a souhlasit s nimi před využitím masážních služeb nebo jakkoli jiným zapojením se do aktivit spojených s Thajské Masáže Mio.

Rezervace a zrušení objednávek

Zásady a postupy, které se týkají rezervace masážních termínů, a pravidla pro zrušení již potvrzených rezervací. Zde jsou uvedeny podmínky pro zrušení bez penalizace, poplatky za neúčast nebo pozdní zrušení, a informace o jakékoliv kreditní politice, kterou masážní salon uplatňuje. Je důležité, aby zákazníci chápali, že respektování těchto podmínek je zásadní pro hladký chod salonu a umožňuje nám poskytovat vysoce kvalitní služby dalším klientům.

Ochrana osobních údajů

Opatření, která Thajské Masáže Mio přijímá pro ochranu osobních údajů zákazníků, včetně popisu způsobů shromažďování, uchování a zpracovávání osobních informací. Zavazujeme se chránit soukromí našich klientů a vytvářet transparentní prostředí, ve kterém se mohou cítit bezpečně při sdílení potřebných údajů pro rezervace a další transakce. Tento oddíl rovněž vysvětluje práva zákazníků související s jejich osobními údaji, včetně práva na přístup, opravu či smazání těchto informací.

Právní závazky a omezení odpovědnosti

Detailní popis právních závazků návštěvníků webu a uživatelů služeb a omezení odpovědnosti Thajské Masáže Mio. Tento oddíl je nezbytný pro porozumění oboustranných práv a povinností, a to z hlediska právních i etických aspektů. Zákazníci i provozovatel se musí řídit těmito pravidly, aby se zajistilo vzájemné respektování a dodržování profesionálních a obchodních standardů. Vysvětluje také, jaké jsou postupy v případě stížností či reklamací.

Kontaktní informace

Provozovatelem webových stránek Thajské Masáže Mio je Kamila Šimonová se sídlem na adrese Veveří 113, 616 00 Brno-Žabovřesky, Česká republika. V případě jakýchkoliv dotazů nebo stížností nás neváhejte kontaktovat na emailovou adresu [email protected].